اطلاعیه تمدید پروانه کارشناسی رسمی دادگستری ۱۴۰۱

اطلاعیه تمدید پروانه کارشناسی رسمی دادگستری ۱۴۰۱
مراحل تمديد پروانه كارشناسي در سال ١٤٠٠ ١-ابطال تمبر دادگستري(حضوري از طريق دفاتر خدمات الكترونيك قضایی-غيرحضوري از طريق سايت عدل ايران) ٢-ورود به سايت www.23055.ir پرتال مركز