جلسه هیات مدیره مرکز با مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان

جلسه هیات مدیره مرکز با مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان
گزارش تصویری جلسه با مدیرکل محترم اوقاف و امور خیریه استان گیلان در خصوص استفاده از ظرفیت کارشناسان مرکز در ارجاعات کارشناسی